Хотелијерство

Овај студијски програм образује и оспособљава студенте за послове у хотелијерској и сродним делатностима. Студенти по дипломирању стичу стручни назив Струковни менаџер хотелијерства.

У сарадњи са компанијом ProSoft, студентима је омогућено да у потпуности овладају технологијом рада у хотелијерском софтверу Room Expert, који се користи у значајном броју хотела у Србији и региону. Такође, студенти пролазе обуку и за софтвер за управљање пословањем у угоститељству, Octopos. Обука за рад у Microsoft 365 апликацијама је нешто што се подразумева.

На стручно-апликативним предметима вежбе са студентима изводе и наши сарадници који су се професионално доказали и остварили у хотелијерској пракси и заузимају најистакнутије позиције у неким од престижних хотела. Тако вежбе у нашој школи са студентима изводе оперативни директор хотела Мона, директори београдских хотела Falkensteiner и Holiday Inn, шеф рецепције хотела Мона, директор хотела Фонтана из Врњачке Бање, менаџер хотелског домаћинства итд.. Ангажовањем познатих стручњака практичара, уз доказани квалитет својих наставника, Висока хотелијерска школа студентима овог студијског програма нуди могућност стицања практичних знања и вештина који им омогућавају лако запослење и брзо напредовање у каријери. Поред кабинетске наставе, део вежби се током школске године обавља у реномираним београдским хотелима.

Добар хотелијер мора познавати основне технолошке процесе у области ресторатерства и гастрономије, јер једино на тај начин може добити основу за будуће менаџерске позиције у хотелијерској индустрији. Програм Хотелијерство укључује и предмете из тих области.

Поред знања и вештина из области хотелијерства, ресторатерства и гастрономије, студенти стичу практично знање барем два страна језика. Енглески језик је обавезан, а поред њега студенти бирају још један страни језик (немачки, руски или француски) који могу да уче и од почетка. Уважавајући чињеницу да је познавање страних језика нешто што обезбеђује предност на тржишту рада, Висока хотелијерска школа својим студентима нуди и могућност да, ако то желе, потпуно бесплатно уче и основе кинеског (мандаринског) и грчког језика.

Настава се изводи у савремено опремљеним учионицама, а практичне вежбе у кабинетима за рецепцијско пословање, хотелско домаћинство, ресторатерство , гастрономију, информатику, а по којима смо јединствени у Србији.

Студентима је омогућена и плаћена тромесечна стручна пракса коју наши студенти обављају у реномираниом хотелима и ресторанима у Србији, Црној Гори, Хрватској, Италији, САД…Претходне школске године пракса се обављала у преко 200 објеката.

Структуру студијског програма Хотелијерство из 2017. године можете видети овде, а из 2024. овде.

Уверење о акредитацији овог студијског програма из 2017. године можете видети овде, а из 2024. овде.

Детаље везане за пријемни испит за студијски програм Хотелијерство прочитајте овде.