Пријемни за Хотелијерство

До питања за припрему пријемних испита можете доћи кликом назив предмета у доњем тексту.

Првог дана се полажу два испита.

Први испит може да се изабере – један од четири понуђена. На тесту је 20 питања са понуђеним одговорима од којих је само један тачан. Сваки тачан одговор доноси један бод тако да је максималан број бодова 20. Време за решавање је 40 минута. 

Други испит није изборни, зависи од изабраног студијског програма. Хотелијери полажу општу информисаност, тест од 10 питања са понуђеним одговорима од којих је само један тачан. Сваки тачан одговор доноси један бод тако да је максималан број бодова 10. Време за решавање је 20 минута.

Другог дана полаже се последњи преостали испит.

Трећи испит је из страног језика – бира се један од четири понуђена. На тесту је 30 питања са понуђеним одговорима од којих је само један тачан. Сваки тачан одговор доноси један бод тако да је максималан број бодова 30. Време за решавање је 60 минута.

Како би се могућност људске грешке свела на минимум, листићи са одговорима на тестове се обрађују електронски.