Честа питања и одговори

Кликом на питање појавиће се одговор испод

Званични термини за пријављивање на Конкурс за упис биће наведени у тексту конкурса.
Незванично, пријављивање ће почети 20. јуна а планирани су следећи термини:

 • четвртак, 20. јун - од 09:00 до 15:00 часова
 • петак, 21. јун - од 09:00 до 15:00 часова
 • понедељак, 24. јун - од 09:00 до 15:00 часова
 • уторак, 25. јун - од 09:00 до 15:00 часова
 • среда, 26. јун - од 09:00 до 18:00 часова

Да, заинтересовани кандидати имају могућност и да лично посете и обиђу школу и тако се и сами увере то да је одсек Висока хотелијерска школа савремено опремљена и модерна образовна институција. Дани отворених врата су:

 • 29.02.2024. године, од 11 часова
 • 14.03.2024. године, од 11 часова
 • 28.03.2024. године, од 11 часова
 • 11.04.2024. године, од 11 часова
 • 25.04.2024. године, од 11 часова
 • 09.05.2024. године, од 11 часова
 • 23.05.2024. године, од 11 часова
 • 06.06.2024. године, од 11 часова
 • 20.06.2024. године, од 11 часова

Заинтересованост за посету школи током термина „отворених врата“ потребно је исказати слањем мејла на адресу upis@vhs.edu.rs. У мејлу наведите који датум вам највише одговара. Као одговор добићете потврду термина.

Да. Заинтересованим кандидатима за упис нудимо следеће термине:

 • 22.02.2024. године у 17 часова
 • 07.03.2024. године у 17 часова
 • 21.03.2024. године у 17 часова
 • 04.04.2024. године у 17 часова
 • 18.04.2024. године у 17 часова
 • 16.05.2024. године у 17 часова
 • 30.05.2024. године у 17 часова
 • 13.06.2024. године у 17 часова

У сваком термину студенти ће имати прилику да постављају питања професорима гастрономије, ресторатерства и хотелијерства, као и професорима других предмета. Састанци ће бити организовани преко апликације Зум (Zoom). Заинтересованост за онлајн отворена врата потребно је исказати слањем мејла на адресу на адресу upis@vhs.edu.rs. Као одговор добићете линк за приступ онлајн отвореним вратима.

После завршене средње школе кандидати могу да изаберу један од три студијска програма: Хотелијерство, Ресторатерство и Гастрономију, на којима се образују менаџери за сваку од ових струка. Званичан назив ове врсте студија је основне струковне студије.

После завршених основних струковних студија могуће је у нашој школи уписати мастер струковне студије на студијском програму Менаџмент у угоститељству.

Ученицима са завршеном средњом школом Одсек Висока хотелијерска школа нуди три студијска програма: Хотелијерство, Ресторатерство и Гастрономија.

Хотелијерство - овај студијски програм образује и оспособљава студенте за послове у хотелијерству и сродним делатностима. Дипломирани студенти овог студијског програма могу да раде на руководећим местима у оквиру независних хотела, хотелских ланаца, одмаралишних центара, аеродрома и авионских компанија (кетеринг), великих туристичких и саобраћајних предузећа, компанија за крстарење, тематских паркова, консултантских компанија, ресторана, ланаца ресторана брзе хране итд.

Ресторатерство - овај студијски програм оспособљава студенте за послове у области ресторатерства. Дипломирани студенти овог студијског програма оспособљени су за рад на руководећим организаторским и креативним пословима у области ресторатерства, као и у појединим сродним или пратећим делатностима. Бројни дипломирани студенти овог студијског програма раде у престижним ресторанима, кетеринг компанијама, компанијама за крстарење, баровима, казинима у Србији као и разним земљама Европе и света, где су веома цењени и као радници и као стручњаци у својој професији.

Гастрономија - овај студијски програм оспособљава студенте за послове у области савремених техника и технологија припреме хране и израде гастрономских специјалитета, као и руковођења производним сектором угоститељских предузећа. Програм је конципиран тако да, поред стицања знања и практичних вештина, подстиче студенте на креативност и иновативност, уз праћење савремених светских гастрономских токова, као и очување наше гастрономске традиције. Дипломирани студенти овог студијског програма су оспособљени да као одговорни професионалци раде и на менаџерским пословима у производним одељењима угоститељских објеката.

Да. Сви студијски програми у оквиру одсека Висока хотелијерска школа су акредитовани у складу са законом. Уверења о акредитацији можете погледати овде.

Конкурс за упис на студије у прву годину основних струковних студија у школску 2024/2025. годину расписаће Академија струковних студија Београд. У оквиру тог јединственог конкурса налазиће се и део који се односи на студијске програме одсека Висока хотелијерска школа.

Конкурс ће бити расписан након усвајања одлуке Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета за високошколске установе чији је оснивач Република Србија.

Кандидат не мора лично да се пријави на конкурс, већ то може учинити неко други уместо њега. Кандидат мора лично да полаже пријемни испит.

Услов за упис на студијске програме Хотелијерство, Ресторатерство и Гастрономија је завршено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању и приступање полагању пријемног испита.

Да. И ове године се ђаци са завршеном трогодишњом средњом школом могу пријавити за упис на неки од студијских програма одсека Висока хотелијерска школа.

Број расположивих места се одређује конкурсом за упис нових студената. У складу добијеном акредитацијом на смер Хотелијерство се може уписати до 150 студената, на смер Гастрономија до 150 студената и на смер Ресторатерство до 60 студената.

Припадници српске националне мањине из суседних земаља се, под условом да су им нострификована страна средњошколска документа, уписују на студије под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући и право на упис у статусу студента чије се школовање финансира из буџета Републике Србије. Суседним земљама се сматрају Мађарска, Румунија, Бугарска, Северна Македонија, Албанија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска и Словенија.

У погледу поступка нострификације средњошколских докумената стечених у иностранству, за припаднике српске националне мањине из суседних земаља, важи наведено за држављане Републике Србије који су претходно образовање завршили у иностранству. Изузетно, кандидати са средњошколским документима издатим у Републици Српској не нострификују та документа.

Признавање диплома обавља Агенција за квалификације а поступак је објашњен овде.

Кандидати који средњу школу завршили у иностранству као, као и држављани Републике Србије који су страну средњошколску исправу стекли завршавањем акредитованог страног средњошколског програма у установи у Републици Србији или поседују диплому ИБ матуре, могу да се упишу на основне струковне студије у Школи, под условом да им се призна страна средњошколска исправа. Признавање врши Агенција за квалификације. Студент може да учествује на конкурсу и ако му страна средњошколска исправа још увек није призната, али под условом да је до истека последњег дана за конкурисање започет поступак нострификације. Такви кандидати приликом пријаве на конкурс подносе потврду Агенције за квалификације да су поднели захтев за нострификацију стране средњошколске исправе.

Припадници српске националне мањине из суседних земаља подносе и доказ о припадности српској националној мањини – попуњену и потписану Изјаву о припадности српској националној мањини коју добијају у просторијама одсека Висока хотелијерска школа.

Висина школарине се утврђује за сваку годину посебном одлуком пре расписивања конкурса за упис. Током ове школске године школарина на студијском програму Хотелијерство износила је 75.000 динара, на студијском програму Ресторатерство 81.000 динара и на студијском програму Гастрономија 98.100 динара.

Да. То се утврђује конкурсом за упис. Досадашња пракса је била да студенти (домаћи држављани) који плаћају школарину то могу учинити плаћањем на више месечних рата, с тим што прва рата износи 40% школарине и плаћа се приликом уписа а преостали износ подељен је на 6 рата (по 10%) и плаћа се месечно почев од новембра.

Да. Одређени број најбољих кандидата са коначне ранг листе за упис имају право да се школују на терет буџета Републике Србије.

Број буџетских студената се сваке године одређује одлуком Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета за високошколске установе чији је оснивач Република Србија. Претходне године укупан број буџетских места на три студијска програма одсека Висока хотелијерска школа је био 90.

То се одређује на основу места на Коначној ранг листи. Одређен број најбоље рангираних кандидата добија могућност да се школује на терет буџета Републике Србије, а остали плаћају школарину.

На крају сваке школске године сви студенти се, на основу остварених ЕСПБ бодова и просечне оцене, рангирају за упис у наредну годину. Самофинансирајући студент може прећи на финансирање из буџета и обрнуто.

Уз пријаву на конкурс (коју добијају у Школи) кандидати подносе на увид оригинална документа, а прилажу следеће фотокопије :

 • Сведочанства свих разреда завршене средње школе;
 • Диплому о положеном завршном (матурском) испиту;
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о држављанству (само за држављане Републике Србије)

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају. По извршеној пријави на конкурс, кандидати добијају потврду коју уз личну карту или пасош носе на полагање пријемног испита.

Пријемни испит се обавља у просторијама одсека Високе хотелијерске школе, која се налази у Кошутњаку, у улици Кнеза Вишеслава 70.

Тачан термин полагања пријемног испита се одређује конкурсом за упис. Уобичајено је да у првом уписном року предаја документације и полагање пријемног испита буду крајем јуна. Конкурс за упис ће бити објављен на сајту Академије струковних студија Београд, као и на сајту одсека Висока хотелијерска школа и тим конкурсом ће бити дефинисани тачни термини за пријављивање кандидата и полагање пријемних испита.

Пријемни испити трају два дана. Пријемни испит обухвата програмске садржаје изучаване у средњој школи.

На студијском програму Хотелијерство :

 • тест из страног језика по избору (енглески, француски, руски и немачки)
 • тест опште информисаности
 • тест из једног предмета по избору: Агенцијско – хотелијерско пословање, Социологија, Географија, Основи економије.

На студијском програму Ресторатерство:

 • тест из страног језика по избору (енглески, француски, руски и немачки)
 • практични део испита из предмета Услуживање
 • тест из једног предмета по избору: Услуживање, Социологија, Географија, Основи економије.

На студијском програму Гастрономија:

 • тест из страног језика по избору (енглески, француски, руски и немачки)
 • тест и практични део испита из предмета Куварство.

Првог дана полажу се сви тестови, укључујући и практични тест из Куварства и Услуживања, осим теста из страног језика који се полаже другог дана.

За припрему се могу користити уџбеници који се користе у настави релевантних предмета у средњим школама. Материјали из којих треба да се припремате за пријемни испит су излистани за сваки студијски програм на доњим линковима.

https://upis.vhs.edu.rs/prijemni-za-hotelijere

https://upis.vhs.edu.rs/prijemni-za-restoratere

https://upis.vhs.edu.rs/prijemni-za-gastronome

Одаберите жељени смер па на страници која се отвори кликните на предмет -ту можете пронаћи како релевантну литературу на основу које се праве тестови тако и задатке које можете вежбати.

На пријемном испиту постоји практични део испита из Куварства и Услуживања.

Да би будући студенти могли да присуствују практичном делу испита морају доћи адекватно обучени, у униформи ако имају из средње школе, ако не, панталоне (не поцепане или подеране), сукња, кошуља, ципеле.

Практични део теста из Куварства састоји се од:

 1. практичне провере санитарно-хигијенског приступа кандидата раду,
 2. организација и техника радних процеса (како се опходити према столу, алату итд.).
 3. препознавање животних намирница и њихова примена,
 4. опште вештине на радном месту
 5. завршни радови и операције (како се кандидат односи према радном месту на коме је претходно обављао радне операције, како је поспремио иза себе намирнице, алате, радне даске и друго посуђе које је користио, хигијенски став и поштовање HACCP)

На практичном делу теста из Услуживања оцењују се:

 1. Комуникативност и лична презентација
 2. Препознавање и примена инвентара за услуживање
 3. Препознавање врста пића
 4. Препознавање и примена припремних и завршних радова
 5. Препознавање и примена начина услуживања.

Наведених 5 ставки могу да варирају у оквиру теме, тако да нису идентичне за све. Практични део испита носи максимално 10 бодова.

Рангирање кандидата врши се на основу укупно постигнутог успеха у средњој школи и успеха на пријемном испиту и то тако да се успех на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова, а успех у средњој школи од 12 до максималних 40 бодова.

Бодови из школе се рачунају тако што се саберу просечне оцене сваког разреда и тај збир помножи са два.

Кандидат који је као ученик завршног разреда средње школе освојио једно од прва три појединачна места на Републичком такмичењу које организује Министарство просвете или на међународном такмичењу, не полаже пријемни испита из тог предмета. Овом кандидату признаје се максималан број бодова из тог предмета без полагања пријемног испита.

Студије трају три године, односно шест семестара и изводе се кроз предавања, вежбе, консултације, практичну наставу и стручну праксу.

Студенти који дипломирају на студијском програму Хотелијерство стичу звање Струковног менаџера хотелијерства. Они који дипломирају на студијском програму Ресторатерство стичу звање Струковног менаџера ресторатерства, а дипломирани студенти са студијског програма Гастрономија стичу звање Струковног менаџера гастрономије.

Дипломирани студенти стичу високу стручну спрему, први степен високог образовања.

Списак предмета на студијском програму Хотелијерство је доступан овде студијског програма Ресторатерство овде овде и студијског програма Гастрономија овде.

Пословни енглески језик 1, 2, 3 и 4 су обавезни предмети, док је Пословни енглески језик 5 изборни предмет за студенте студијских програма Хотелијерство и Ресторатерство. Други страни језик похађа се пет семестара и студент се при упису одлучује између немачког, француског и руског језика, независно од тога који језик је учио у средњој школи.

Да. Право на смештај у установи за смештај студената у Републици Србији имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, што је овде случај, а који су уписани први пут у одређену годину на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту високошколске установе на којој студирају.

Право на смештај у установи могу да остваре и студенти који имају држављанство државе у региону, под наведеним условима, осим услова који се односи на држављанство Републике Србије. Више о овој теми можете прочитати овде.

Да. Ако сте студент неке од високих школа струковних студија или академија струковних студија, можете уз испуњење законом предвиђених услова, да пређете у Академију струковних студија Београд, у одсек Висока хотелијерска школа.

То није могуће за студенте који су уписали академске студије на факултетима. Ти студенти могу да полажу пријемни испит у одсеку Висока хотелијерска школа и тако стекну право да буду рангирани и уписани у нашу школу. Уколико су на факултету у статусу студената који студирају на терет буџета, у нашој школи могу бити уписани само као самофинансирајући студенти, без обзира на обезбеђено место на ранг листи.

Признавање диплома свих високошколских установа у иностранству зависи од земље у којој бисте да нострификујете диплому, као и од факултета који би требало да прихвати диплому, уколико желите да наставите студије у иностранству. Искуство наших дипломираних студената показује да наша диплома пружа могућност запослења у иностранству или уписивања мастер студија без полагања додатних испита у иностранству. Увек је важно нагласити да су сви студијски програми у одсеку Висока хотелијерска школа су акредитовани у складу са законом у Републици Србији. Уверења о акредитацији можете погледати овде.

Да. Одсек Висока хотелијерска школа је савремено опремљена образовна институција која има модерно опремљене кабинете у којима се изводе вежбе током извођења наставе стручно-апликативних предмета.

Школа већ годинама (уназад) својим студентима нуди јединствени практично оријентисани програм струковних студија у току којег студенти проводе 40% свог времена усавршавајући вештине које ће им бити неопходне у даљој каријери кроз практичне вежбе у угоститељским објектима у току школске године и тромесечну феријалну стручну праксу. Дугогодишња традиција квалитета наставе и високи образовни стандарди учинили су да студенти одсека Висока хотелијерска школа буду радо виђени практиканти, а по истеку праксе често и запослени великог броја реномираних угоститељских објеката у земљи и иностранству.

Да. Одсек Висока хотелијерска школа је препознатљив по стручној пракси коју организује за своје студенте. Развијена мрежа партнера која укључује стране и домаће хотелске и ресторатерске компаније, омогућава да се стручна пракса и послови за студенте (internship) реализују не само у Србији, већ и у великом броју земаља у свету. Претходних година, пре пандемије, тај број земаља је ишао и до 22 и укључивао је: Кину, Немачку, Француску, Шпанију, Црну Гору, Словенију, Малту, САД итд. Више информација о стручној пракси можете пронаћи овде, а искуства студената са праксе овде.

Да. Схватајући значај стручне праксе за формирање будућих стручњака у области хотелијерства, ресторатерства и гастрономије, сви студијски програми одсека Висока хотелијерска школа укључују обавезну стручну праксу у свакој години студија у трајању од 520 сати (три месеца).

Одсек Висока хотелијерска школа има посебну стручну службу задужену за стручну праксу. Школа је та која студентима креира могућности за обављање стручне праксе склапајући одговарајуће уговоре са великим бројем партнера у земљи и иностранству. Студент се пријављује и конкурише за обављање стручне праксе у одређеном објекту попуњавањем пријаве за обављање праксе. Наравно, школа је флексибилна у случају оних студената који су већ запослени у одређеним угоститељским предузећима, а хтели би да у њима обаве праксу.

Да. Одсек Висока хотелијерска школа је препознатљив по стручној пракси коју организује за своје студенте. Развијена мрежа партнера која укључује стране и домаће хотелске и ресторатерске компаније, омогућава да се стручна пракса и послови за студенте (internship) реализују не само у Србији, већ и у великом броју земаља у свету. Претходних година, тај број земаља је ишао и до 22 и укључивао је: Кину, Немачку, Француску, Шпанију, Црну Гору, Словенију, Малту, САД итд. Више информација о стручној пракси можете пронаћи овде, а искуства студената са праксе овде.

Да. Академија струковних студија Београд па у оквиру ње и одсек Висока хотелијерска школа, носила је Еразмус повеље и активно учествује у програмима размене студената. На тај начин наши студенти, који то право стекну на посебно организованим конкурсима, имају могућност да бесплатно проведу један период студија у иностранству студирајући у некој од партнерских високошколских установа. Поред тога, посебно истичемо сарадњу са Џеђанг колеџом за туризам из града Хангџоу у НР Кини, у оквиру које се обавља размена студената и наставника. Фотографије можете погледати овде.

Да. То је још једна од ствари по којој је препознатљив одсек Висока хотелијерска школа. Наши студенти редовно учествују и освајају медаље на иностраним студентским такмичењима, а баш тај део путовања и одмеравања снага са колегама у свету један је од најузбудљивијих делова студија и успомена за цео живот. Нећемо бити скромни и похвалићемо се са скоро 200 медаља које су наши студенти освојили на иностраним такмичењима.

Висока хотелијерска школа је акредитовала студијски програма за мастер струковне студије под називом „Менаџмент у угоститељству“. Тако је свим нашим постојећим и будућим студентима омогућен наставак процеса њиховог стручног усавршавања у оквиру струке коју су одабрали.

Досадашње искуство нам даје за право да кажемо да не мали број наших студената почиње са радом још током студирања. То је последица квалитетног рада са студентима као и њиховог упућивања сваке школске године на тромесечну стручну праксу у разна угоститељска предузећа. Није реткост да током те праксе послодавци регрутују најбоље међу студентима за рад у њиховим предузећима. Свакако, по завршетку студирања, дипломирани студент је оспособљен да се одмах укључи у привреду и свакако врло лако налази запослење.

Наравно. За сва додатна питања можете се обратити имејлом на адресу upis@vhs.edu.rs.