Гастрономија

Овај студијски програм оспособљава студенте за послове у области савремених техника и технологија припреме хране и израде гастрономских специјалитета, као и за руковођење производним сектором угоститељских предузећа.

По дипломирању студенти стичу стручни назив Струковни менаџер гастрономије.

Програм је конципиран тако да, поред стицања практичних знања и вештина, подстиче студенте на креативност и иновативност, уз праћење савремених светских гастрономских токова, као и очување наше гастрономске традиције.

Студенти овог студијског програма имају могућност да стекну и савремена знања и технике рада у области посластичарства и пекарства.

Добар струковни менаџер гастрономије мора познавати основне технолошке процесе у области  ресторатерства и хотелијерства, јер једино на тај начин може добити основу за будуће менаџерске позиције у хотелијерској индустрији. Програм Гастрономија укључује и предмете из тих области.

Настава се изводи у савремено опремљеним учионицама, а практичне вежбе у кабинетима за гастрономију, ресторатерство и информатику. Поред кабинетске наставе, део вежби се током школске године обавља у реномираним београдским ресторанима и хотелима.

Студентима је омогућена и плаћена тромесечна стручна пракса коју наши студенти обављају у реномираниом хотелима и ресторанима у Србији, Црној Гори, Хрватској, Италији, САД… Претходне школске године пракса се обављала у преко 200 објеката.

Структуру студијског програма Гастрономија из 2017. године можете видети овде, а из 2024. овде.

Уверење о акредитацији овог студијског програма из 2017. године можете видети овде, а из 2024. овде.

Детаље везане за пријемни испит за студијски програм Гастрономија прочитајте овде.