Пријемни за Гастрономију

До питања за припрему пријемних испита можете доћи кликом назив предмета у доњем тексту.

Првог дана се полажу два испита.

Први испит за будуће гастрономе је из КУВАРСТВА . На тесту је 20 питања са понуђеним одговорима од којих је само један тачан. Сваки тачан одговор доноси један бод тако да је максималан број бодова 20. Време за решавање је 40 минута. Питања за вежбање су овде.

Други испит није изборни, зависи од изабраног студијског програма.
Гастрономи полажу практични испит из КУВАРСТВА. Полаже се у нашем кабинету за гастрономију по групама а оцењују се следећих пет категорија (до 2 бода по свакој – максимално 10 бодова):

 • лична хигијена са хигијеном рада, приступ и став
  Под приступом и ставом се подразумева како се кандидат односи према радном месту / простору где обавља практични задатак, затим положај тела, однос према алату, намирницама, прелазак на следећу радну операцију.
 • организација и техника радних процеса
 • препознавање животних намирница и њихова примена
 • опште вештине на радном месту
  Кандидати се често питају шта су то опште вештине. Реч је о сечењу намирница за одређену намену. Кликните овде и погледајте
 • завршни радови и операције
  Под завршним радовима и операцијама се подразумева како се кандидат односи према радном месту на коме је претходно обављао радне операције, како је поспремио иза себе намирнице, алате, радне даске и друго посуђе које је користио, хигијенски став и поштовање HACCP.

За практични испит из КУВАРСТВА кандидати треба да понесу униформу. Уколико је немају, школа ће им исту обезбедити за овај испит.

Другог дана полаже се последњи преостали испит.

Трећи испит је из страног језика – бира се један од четири понуђена. На тесту је 30 питања са понуђеним одговорима од којих је само један тачан. Сваки тачан одговор доноси један бод тако да је максималан број бодова 30. Време за решавање је 60 минута.

Како би се могућност људске грешке свела на минимум, листићи са одговорима на тестове се обрађују електронски.