Студије уз рад

Академија струковних студија Београд и оквиру ње Висока хотелијерска школа, препознају потребе запослених студената и сходно томе донели смо Правилник о студијама уз рад којим запосленим студентима обезбеђујемо читав низ погодности уз које могу несметано да студирају из радног односа.

Студије уз рад се организују за оне студенте који су запослени у привредном друштву или установи чија делатност одговара студијском програму који је студент уписао. У случају Високе хотелијерске школе то би значило да је то нека од угоститељских делатности.

Студентима који студирају уз рад обезбеђују се погодности које се односе на присутво студента настави. Таквим студентима се признаје и до 50% наставних обавеза на основу потврде из привредног друштва или установе у којој је студент запослен или обавља приправнички стаж, а коју је приложио приликом уписа.

Званичне информације и комплетан текст Правилника о студијама уз рад можете пронаћи на адреси: https://assb.edu.rs/wp-content/uploads/2023/05/Pravilnik-o-studiranju-uz-rad20230503_14051845.pdf