Стручна пракса

Висока хотелијерска школа својим студентима омогућава да обаве ПЛАЋЕНУ стручну праксу која представља интегрални део свих наших студијских програма, а реализује се по завршетку наставе у трајању од 520 сати на свакој години студија. Сходно изабраном студијском програму и години студија, студенти, уз надзор запослених и предметних наставника, извршавају постављене задатке примењујући и прилагођавајући усвојено практично и теоријско знање, стечено на предавањима и вежбама, конкретним пословним ситуацијама, унапређујући тако своје знање. У исто време имају могућност и да зараде, као и да стекну драгоцене пословне контакте.

Стручна пракса се одвија у одговарајућим реномираним хотелским и ресторатерским објектима.  Студенти током стручне праксе обављају пословне операције пријема и боравка госта у хотелу, услуживања, точења пића и припреме напитака, припреме и производње оброка.
Висока хотелијерска школа има развијену мрежу партнера која укључује интернационалне и домаће угоститељске компаније. Оне обезбеђују стручне праксе и послове за студенте (internship), па тиме доприносе високом квалитету програма. Школа са њима закључује уговоре о пословној сарадњи чиме они постају наставна, односно стручна база Школе.

Током последње деценије стручне праксе смо реализовали у хотелима и ресторанима у великом броју земаља: Србија, Црна Гора, Словенија, Кина, Финска, Хрватска, Немачка, Италија,  Грчка, Малта, Шпаниа, Русија, САД, Пољска, Словачка, Француска, Турска, Бугарска, Мађарска, Холандија, Норвешка, Шведска, Швајцарска, Велика Британија, Албанија итд.


Дугогодишња традиција квалитета наставе и високи образовни стандарди учинили су да студенти одсека Висока хотелијерска школа буду радо виђени практиканти, а по истеку праксе често и запослени великог броја реномираних угоститељских објеката у земљи и иностранству.