Менаџмент у угоститељству

Пратећи превасходно потребе привреде, креирали смо програм мастер струковних студија – Менаџмент у угоститељству.

На овај програм могу да се упишу сви кандидати који су претходно завршили основне струковне студије.

Програм траје две године и по његовом завршетку студенти добијају звање Мастер менаџер.

Сврха овог програма је оспособљавање студената за самостално вођење послова из области угоститељства. Програм омогућава специфичну надградњу знања и вештина претходно стечених на основним струковним студијама. Овако конципиран програм омогућава стицање компетенција неопходних за формирање стручњака који представљају лидере у угоститељској делатности.

Дипломирани студенти овог програма оспособљени су за руководеће и креативне послове у областу угоститељства.

Структуру студијског програма Менаџмент у угоститељству можете видети овде.

Уверење о акредитацији овог студијског програма из 2023. године можете видети овде.

Пријем кандидата врши се на основу Конкурса који ће Академија расписати у мају месецу.