Пријемни за Ресторатерство

До питања за припрему пријемних испита можете доћи кликом назив предмета у доњем тексту.

Првог дана се полажу два испита.

Први испит може да се изабере – један од четири понуђена. На тесту је 20 питања са понуђеним одговорима од којих је само један тачан. Сваки тачан одговор доноси један бод тако да је максималан број бодова 20. Време за решавање је 40 минута.

Други испит није изборни, зависи од изабраног студијског програма.
Ресторатери полажу практични испит из УСЛУЖИВАЊА. Полаже се у нашем кабинету за ресторатерство по групама а оцењују се следећих пет категорија (до 2 бода по свакој – максимално 10 бодова):

  • лична хигијена са хигијеном рада, приступ и став
  • организација и техника радних процеса
  • култура опхођења и понашања
  • опште вештине на радном месту
  • завршни радови и операције
Другог дана полаже се последњи преостали испит.

Трећи испит је из страног језика – бира се један од четири понуђена. На тесту је 30 питања са понуђеним одговорима од којих је само један тачан. Сваки тачан одговор доноси један бод тако да је максималан број бодова 30. Време за решавање је 60 минута.

Како би се могућност људске грешке свела на минимум, листићи са одговорима на тестове се обрађују електронски.