Размена студената

Студенти Академије струковних студија Београд и у оквиру ње и студенти Високе хотелијерске школе имају могућност да учествују у програмима студентских размена у оквиру програма Еразмус+

Студентске размене, подразумевају боравак и студирање на некој иностраној високошколској установи у трајању 2–12 месеци (најчешће је то један семестар) у оквиру одређеног нивоа студија (основне или мастер студије). У оквиру oве врсте мобилности студенти типично слушају предавања и полажу испите, који ће им бити признати по повратку у Високу хотелијерску школу.

Конкурсе расписује Академија струковних студија Београд на свом сајту, као и на сајту одсека Висока хотелијерска школа, и то за размене на оним иностраним факултетима и високим школама са којима има уговорену сарадњу у оквиру Еразмус+ програма. Конкурсом су дефинисани услови под којима ће се размене реализовати, односно време и трајање размене, као и то који студенти се могу пријавити на конкурс.

Практично, студентима је омогућено бесплатно студирање током једног семестра у изабраној страној високошколској установи, а из средстава обезбеђених кроз Еразмус+ програм на месечном нивоу добијају стипендије којима покривају трошкове живота током студирања у иностранству. Висина месечне стипендије дефинисана је правилима пројекта и довољна је за покриће тих трошкова.

Досадашња искуства нам говоре да су наши студенти најчешће бирали Немачку као земљу у којој су студирали на нама партнерском универзитету. Поред немачких, у понуди су и грчке, словеначке, хрватске и високошколске установе из других земаља.

(Erasmus = EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students)