Дуални модел студија

Студенти који упишу неки од три студијска програма основних студија могу да конкуришу за дуалнни модел студија (учење кроз рад). Овде студенти под надзором ментора код послодавца примењују теоријска знања у реалном радном окружењу, имају непосредан додир са пословним процедурама и технологијама које се користе у пословном свету, повезују се са запосленим професионалцима и припремају се за свет рада. Однос у обиму часова активне наставе у школи и учења кроз рад код послодавца је три дана у школи а два дана на послу.