Савремено опремљен простор

У Високој хотелијерској школи настава се изводи у савременом, модерно опремљеном објекту. Поред учионица, Висока хотелијерска школа има и специјализоване кабинете у којима се изводе практичне вежбе у оквиру стручно-апликативних предмета.

Школа располаже Кабинетом за рецепцијско пословање у којем студенти имају могућност да под менторством сарадника практичара увежбавају радње и поступке за читав низ реалних ситуација. На располагању им се налази и прорам за рецепцијско пословање RoomExpert, тако да студенти пре упућивања на додатне вежбе у престижн хотеле са којима имамо потписане уговоре, прво стекну практична знања и вештине у самој школи.

Практичне вежбе из стручно-апликативних ресторатерских предмета одвијају се у Кабинету за ресторатерско пословање, који поред комплетне ресторатерске опреме има и рачунар са touch screen монитором и програмом за ресторатерско пословање Octopos.

Гастрономи практичне вежбе имају у модерно опремљеном Кабинету за гастрономију

, а у чијем саставу се налази и Кабинет за посластичарство

Информатичка обука која укључује и иницијалну обуку за програме RoomExpert иOctopos одвија се у нашем Кабинету за информатику

Предавања за заједничке предмете сва три програма основних струковних студија изводи се у Амфитетару капацитета 330 места.

Нашим студентима на располагању стоји и Библиотека која поседује велики број наслова из ужих области Хотелијерство, Ресторатерство и Гастрономија

, а у чијем саставу се налази и читаоница капацитета 48 места у којој су студентима доступни и електронски сервиси KOBSON и COBISS.SR.

Школа је повезана на систем АМРЕС.

Поред постојећих кабинета, до краја марта биће отворен и Кабинет за пословање хотелског домаћинства, а чије је уређење у току. Урађено је идејно решење, пројекат, а кроз донацију наших партнера из хотелске индустрије набављена је опрема и намештај за тај кабинет.

Висока хотелијерска школа располаже савременим, функционално опремљеним кабинетима за извођење практичних вежби на предметима из области Хотелијерства, Ресторатерства и Гастрономије, по чему се издваја у односу на друге високошколске установе у земљи и региону.