Упис на студије у Високој хотелијерској школи

Водич за упис у прву годину студија
Прочитајте сав текст и погледајте сваки линк – све је важно!

Упис у прву годину студија могу да обаве кандидати који су учествовали на Конкурсу и стекли услов објављен на Коначној ранг листи које се налазе на овој страници.

На упис не мора да се дође лично, али особа која долази мора да понесе све што је неопходно за упис.

Ради боље организације препоручујемо да на упис дођете у следећим терминима:


ПОНЕДЕЉАК (8. јул од 9 до 14 часова)
Сви који уписују Хотелијерство,
Сви који уписују Ресторатери
Гастрономи који се уписију на терет буџета

УТОРАК (9. јул од 9 до 14 часова)
Гастрономи који плаћају школарину

СРЕДА (10. јул од 9 до 14 часова)
Сви који уписују Мастер струковне студије


Шта треба донети у школу на дан уписа:

1.) Оригинална документа (задржава их школа):

 1. Извод из матичне књиге рођених (вади се у Општини, за потребе уписа на факултет не плаћа се такса)
 2. Уверење о држављанству не старије од 6 месеци (подносе само држављани Републике Србије, вади се у Општини, а за потребе уписа на факултет не плаћа се такса)

За основне струковне студије (после завршене средње школе)

 1. Сведочанство за сваку годину завршене средње школе
 2. Диплому о завршеној средњој школи (у трогодишњем или четворогодишњем трајању)
  Студенти који су средњу школу завршили у иностранству треба да доставе решење о нострификацији. Уколико га још нису добили прилажу доказ да је диплома предата на нострификацију и уписују се условно док не добију Решење.

За мастер струковне студије (после завршене високе школе)

 1. Оверену фотокопију Дипломе о завршеној  високој школи (или Уверерње ако диплома није издата)
 2. Оверену фотокопију додатка дипломи (или уверење о положеним испитима ако додатак дипломе није издат)

2.) Две идентичне фотографије (као за пасош – не са матуре!)

Понесите две фотографије ширине 35 и висине 45 милиметара (или 3,5 х 4,5 cm).
Фотографија за јавну исправу мора испуњавати следеће услове:
Врх главе (косе) је 3 милиметра од горње ивице фотографије а
висина главе (од врха главе до врха браде) је од 32 до 36 милиметара.

Напомена (нарочито за девојке): немојте доносити „уметничке“ фотографије са матурске вечери или сличних прослава.

3.) Индекс – НЕ КУПУЈТЕ У КЊИЖАРИ – добићете индекс у школи бесплатно.

4.) Два обрасца ШВ20 – добићете их у школи бесплатно (обавезно погледај овде како се попуњава). 

5.) Образац за избор предмета – добићете га у школи

Студент основних студија бира други страни језик. Енглески језик је обавезан за све (предмет се зове Пословни енглески језик) а други језик се бира између немачког, руског или француског језика. Изборни језик је почетни, не захтева предзнање. Жељени језик (немачки, руски или француски) уписује у горњи десни угао обрасца ШВ-20

Студент мастер студија бира изборне предмете за школску годину коју уписује (види пример овде).

6.) Доказ о уплати чланарине за СКАСС – Студентску конференцију академија струковних студија (види члан 3. Закона о студентском организовању). Чланарина за школску годину износи 100 динара а плаћа се на рачун академије, упутство види овде

7.) ЗПУ чланарина (Здравствено потпорно удружење студената Београда) – плаћа се у школи 400 динара у готовини (ПРИПРЕМИТЕ ТАЧАН ИЗНОС!).

8.) Студенти који се уписују на терет буџета

 • потписују изјаву да до сада нису били на буџетудобиће је у школи

8.) Студенти који плаћају школарину

Школарина може да се плаћа на три начина која бира студент:

 1. У целости на дан уписа
 2. У две једнаке рате (прва рата на дан уписа а друга до 1. фебруара 2025.)
 3. На више рата (прва рата 40% школарине на дан уписа а остатак у 6 једнаких месечних рата почев од новембра 2024. закључно са априлом 2025.)

ВАЖНО!!!

Уплата се врши на рачун Академије струковних студија Београд.

МНОГО ВАЖНО!!!  Поље ПОЗИВ на број (одобрење) не сме да се погреши. Приликом конкурса неколико кандидата је импровизовало и њихове уплате нису евидентиране. Ако нисте сачували пример за уплату са конкурса израчунајте га на овом линку. Сваки кандидат има свој позив на број!

Држављани страних земаља (странци) износ Школарине могу да виде овде

9.) Сагласност за обраду података о личности – добићете образац у школи уз Индекс. Прочитај овде о чему је реч.


ШТА СЕ РАДИ ПО ДОЛАСКУ У ШКОЛУ?

 • У скриптарници школе треба преузети Индекс, два обрасца ШВ-20 и образац сагласности.
 • Отићи до амфитеатра (на првом спрату) и без журбе – ЧИТКО – попунити Индекс и обрасце.
 • На видео биму ће се смењивати упутства за попуњавање.
 • Када све попуните, сложите документацију и однесите дежурном да је провери
 • Ако је све у реду, добићете редни број
 • Пратите на екрану бројеве и када се појави ваш идите до Камене сале где ће вас уписати у школу.
  • Ако је ваш редни број много већи од оног који је на екрану, имате времена да пре уписа одете до сале три где ћете уговорити куповину одговарајуће униформе.
  • Ако је ваш редни број близу броја на екрану онда после уписа треба да одете до сале три где ћете уговорити куповину одговарајуће униформе .
Када се све горе наведено заврши, студенти носе кући следеће:

1.) Индекс

2.) Уговор о студирању

3.) Уверење да су уписани у школску 2024/2025. годину.
Уверењем доказују да су студенти те могу да остваре посебне повластице (превоз, менза, здравствено осигурање…) 

4.) Уговор о изради униформи и примери за плаћање