Стипендије

Висока хотелијерска школа има врло успешну сарадњу са угоститељском привредом у Србији.

Нашу иницијативу да се додатно подрже студенти нашег одсека кроз програме њиховог стипендирања подржао је један број реномираних хотелских и ресторатерских привредних друштава. На тај начин створена је додатна могућност и шанса за наше студенте.

Ове године, а по окончању стручне праксе, стипендије ће бити понуђене од стране хотела и ресторана значајном броју наших студената (очекивано је да их ове године буде око 60).

Сами модалитети програма стипендирања су предмет посебних уговора између студената и угоститељских привредних друштава.